Δραστηριότητες με το Modelus

Δραστηριότητες με το λογισμικό Modelus από το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Ν. Σερρών

Modelus – Modelus.

Advertisements

Interactive Physics

Δραστηριότητες με το Interactive Physics από το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Ν. Σερρών.

Interactive Physics – Interactive Physics.

maths online

Υλικό για μαθηματικά διαφόρων τάξεων. Αρκετά από αυτά μπορείτε να τα κατεβάσετε ώστε να τα χρησιμοποιήσετε offline. Οι σελίδες είναι στα αγγλικά και στα γερμανικά.

maths online

η-Επιχειρείν::Γλωσσάρι

 

 

η-Επιχειρείν :: Γλωσσάρι

 

Γλωσσάρι για περισσότερους από 500 τεχνικούς όρους σχετικών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Υπάρχει αναζήτηση με βάση λέξη ή φράση

η-Επιχειρείν::Γλωσσάρι.

Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα

Πλούσιο υλικό για την ελληνική γλώσσα.  Σώματα κειμένων, αναζήτηση σε λεξικά και διάθεση εξειδικευμένου λογισμικού.

Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα.