Δωρεάν βιβλία

Βιβλία για τέχνη, φωτογραφία, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, οικολογία και ανθρωπιστικές επιστήμες γενικού αλλά και εξειδικευμένου ενδιαφέροντος.

Πηγή: Virtual Library (Publications Getty)

Δωρεάν βιβλία

Δωρεάν βιβλία για την ιστορία της τέχνης από το «The Guggenheim Museum»

Πηγή: From the Archives

Ιστορία της τέχνης – Δωρεάν βιβλία

Πάνω από 450 δωρεάν βιβλία για την ιστορία της τέχνης από το «The Metropolitan Museum of Art» για κατέβασμα ή ανάγνωση online.

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/titles-with-full-text-online?searchtype=F